BSL s.r.o.

Process management

V oblasti procesního managementu nabízíme zlepšení fungování procesů v organizaci s ohledem na její business model. Cílem process managementu je dosažení stanovených strategických cílů.

Cíle procesního managementu

  • popis všech kroků procesu a jejich restrukturalizace
  • zjištění duplicitních procesů, které nadbytečně zvyšují náklady
  • zjištění hluchých míst, či děr, které mohou mít klíčový dopad na očekávané výstupy

Nadstavbou procesních analýz mohou být i související personální audity. Jejich zahrnutím do procesní analýzy lze získat:

  • přesný přehled o aktivitách uvnitř společnosti
  • informace potřebné ke klíčovým rozhodnutím pro další vývoj a rozvoj společnosti
  • přehled o produktivitě a efektivitě společnosti, měření výkonnosti
  • vyhodnocení a navržení dalšího postupu

Zaručujeme naprostou loajalitu k zadavateli.