BSL s.r.o.

E-learning

E-learning představuje efektivní využívání informačních a telekomunikačních technologií v procesu vzdělávání, například k tvorbě výukových kurzů, ke správě a distribuci studijních materiálů či komunikaci mezi pedagogy a studenty. Pro multimediální výuku využíváme systém pro řízení výuky (LMS), ve kterém jsou integrovány parciální možnosti výuky využívající ICT. Účastníkům kurzu mohou být k dispozici výukové materiály, nástěnka, diskuzní fórum, prostředí pro zkládání zkoušek atd.

Přínosy e-learningu:

  • snížení nákladů na klasické vzdělávání - pronájem učeben, zajištění studijních materiálů, cena za lektora, doprava, náklady, které vznikají v době, kdy je zaměstnanec na školení a nevykonává svoji práci atd.
  • časově nezávislé a individuální studium - student sám volí dobu, kdy se bude vzdělávat, absolvuje kurzy dle vlastních potřeb
  • vysoká úroveň předávaných znalostí a jejich udržování
  • okamžitá zpětná vazba pro studenta i jeho nadřízené a informace o jeho výsledcích

Nabízíme tyto typy kurzů:

  • Obecné kurzy – jazykové, manažerské a obchodní kurzy, školení řidičů, BOZP atd.
  • Specifické kurzy – dle individuálních požadavků, například vstupní školení zaměstnanců, interní směrnice, školení uživatelů interních systémů společnosti – např. DMS, Office atd.

Co získáte?

  • Graficky a obsahově přehledný výukový kurz
  • Průběžné testování účastníků kurzu
  • Servis zahrnující správu a údržbu kurzu
  • Možnost průběžné aktualizace obsahu kurzu

Partneři

Logo IBM   Logo Moodle