BSL s.r.o.

Kvalita

Společnost BSL s.r.o. zavedla systém řízení kvality managementu a environmentálního managementu dle následujících mezinárodních standardů (norem). Certifikací prošla 6. května 2011.

Certifikát ISO 9001  Certifikát ISO 14001

Společnost BSL s.r.o. prošla 9. července 2012 certifikací systému managementu poskytování ICT služeb a bezpečnosti informací dle následujících mezinárodních standardů (norem):

Certifikát ISO 20000  Certifikát ISO 27001