BSL s.r.o.

Konzultace

Nabízené služby z oblasti konzultací

  • Externí konzultace znamenají poskytování informací souvisejících s moderními zahraničními trendy a jejich aplikovatelnosti v českém a slovenském prostředí.

  • Interní konzultace jsou založeny na úzké spolupráci a součinnosti se zákazníkem. Znamenají důkladnou analýzu vnitřního prostředí zákazníka, analýzu potřeb a již stanovených strategií v této a nejbližších souvisejících oblastech. Následně navrhneme postupy a dílčí kroky k naplnění této strategie ve stanovených termínech či vytvoříme návrh nových strategií.

  • Oponenturní studie si zákazníci objednávají na již existující řešení vypracovaná externími dodavateli, či interními pracovníky. V rámci oponenturního řízení důkladně analyzujeme navrhovaná řešení v souvislosti s aktuálním stavem u zákazníka. Vzhledem k přijatým strategiím vyhodnotíme navrhovaná řešení a závěrem definujeme doporučení v dané oblasti.

Poskytování konzultací v oblasti mezinárodního obchodu

Nabízíme poskytování konzultací v oblasti mezinárodního obchodu. Tyto konzultace vycházejí jednoznačně z potřeb zákazníka a z legislativních norem.

Jedná se o konzultaci na úrovni:

  • mezinárodních kontraktů
  • mezinárodní dopravy produktů do oblastí EU
  • konzultace, eventuální metodika a řízení dodavatelsko odběratelských vztahů i oblasti koncových zákazníků a uživatelů