BSL s.r.o.

Reference

V dosažených úspěších spatřujeme náš závazek vůči stávajícím i budoucím zákazníkům.

Společnost BSL s.r.o. rozvíjí spolupráci jak s velkými holdingovými společnostmi a státním sektorem, tak s firmami střední velikosti, ale i se začínajícími malými společnostmi.

Mezi naše klienty patří:
 • Úřad pro civilní letectví
 • Trask solutions s.r.o.
 • RENDL lighting a.s.
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Fakulta strojní (FS)
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Krajský soud v Praze
 • Okresní soud v České Lípě
 • Krajský soud Ústí n. L.
 • Krajské státní zastupitelství Ústí n.L.
 • Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
 • Rehamed s.r.o.
 • AveClara, s.r.o.
 • Restaurace U Sádlů
 • Restaurace LUCKY LUCIANO
 • Restaurace KORBEL
 • České Radiokomunikace a.s.
 • Městský úřad Roudnice nad Labem