BSL s.r.o.

Analýzy a testování

Nabízíme Vám ověření kvality (jakosti) softwarového produktu. Prováděné analýzy a testování ověří, zda SW neobsahuje nějakou chybu a pokud ano, jak se v takovém případě zachová, jak reaguje na vstupy zvenku, jaká je jeho odolnost vůči útokům atd.

Můžeme pro vás provést hodnocení:

  • postupu tvorby produktu
  • kvality ve fázi zavádění nebo ve fázi používání SW
  • z hlediska vývojového pracovníka, pořizovatele nebo uživatele
  • SW jako celku nebo jeho části (komponenty)
  • vnitřní a vnější kvality a kvality užití
  • jakosti procesu (řízení) a jakosti plánování
  • kvality formátu dat a datového obsahu
  • shody s uživatelskou dokumentací

Vývojovým pracovníkům a odborníkům na řízení kvality poskytujeme:

  • Testování připravenosti aplikace - za účelem vyřešení veškerých problémů a u příslušné verze dosažení požadovaných kritérií, tj. kvality, výkonnosti a spolehlivosti.

  • Zátěžové testování - specifická oblast testování softwaru zaměřená na ověření chování aplikací ve víceuživatelském prostředí. Zátěžový test umožňuje před začátkem provozního nasazení systému ověřit jeho stabilitu, požadovanou výkonnost či zjistit výkonnostní limity. Před nasazením do provozu je možné odladit dynamické vlastnosti testovaného systému. Provádí zároveň i vyhodnocení výsledků testů v závislosti na definovaných cílech, spolu s vyhotovením grafů a tabulek pro znázornění závislostí dob odezev simulovaných činností a vytížení jednotlivých částí systému na počtu současně pracujících uživatelů.